Sayın Optik Gazete Haber Portalı,

"optikgazete.com" isimli internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz “ Birliğin Yeni Kurulmuş Olması ve Yaşanan Hukuki Süreçlerden Dolayı “ ODALARA KAYIT ZORUNLU DEĞİL! “ başlıklı 20 Şubat 2020 tarihli yazınız ile gözlükçü/Optisyen kamuoyunu ve değerli meslektaşlarımızı Bakanlığın yazışmalarında bulunmayan ifade ve bilgilerle eksik ve yanlış haber yaptığınız, basın yayın ilke ve kuralları ile bağdaşmayan bu tavrınızdan dolayı da siz ve yayın kuruluşunuzu esefle kınıyoruz.

Bilindiği üzere Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği 17 Mart 2019 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı daveti üzerine Ankara’da gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonrası seçilen yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu organları ile kamu kurumu niteliğinde Birlik olarak faaliyetine başlamıştır. 24 Mayıs 2019 tarihinde Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un geçici 4 üncü maddesinde “ oda kurulan illerde ve bölgelerde faaliyette bulunmakta olan meslek mensupları, odaların kuruluşundan itibaren üç ay içinde odaya kayıt olmak zorundadır. “ hükmü yer almıştır. Bu hüküm ve odalarımızın kurulduklarının 29.08.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olması ile Odalarımızın Resmî olarak kuruluş işlemleri gerçekleşmiştir.

Bakanlığımızın habere konu olan ilgi yazısında “…..Optisyen / Gözlükçüler Odalarına Üyelik Kaydını Yaptırmayanlar Hakkında..” odalarımız Disiplin kurullarımız marifeti ile bu tür durumdaki meslek mensupları hakkında gerçekleştirilecek Disiplin iş ve işlemleri hakkında yasal mevzuat  işaret edilerek İl Sağlık Müdürlükleri Valilik aracılığı ile bilgilendirme yapılmıştır.

İzmir Valiliği tarafından paylaşılan ve dağıtım yapılan yazışmada da Bakanlığın ilgi yazısının hiç bir yerinde bulunmayan ve “optikgazete.com “ web sayfasında da aynı içerikte yazışma yapılmış gibi paylaşım yapılmıştır. Valiliğin yazışmalarının son paragrafında oda kayıt belgelerinin istenmesine gerek olmadığı bilgisi yer almasına rağmen ne yazık ki web sayfanızda odalara kayıt zorunlu değil haberi yapılmıştır.

Hukuki ya da hukuken kabul edilebilecek herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu iddiayı yazanın bir kurgusundan ibarettir. Hiçbir yasal delili olmayan bu iddianın sosyal medya da paylaşılması hukuken ve ahlaken kabul edilemez. Anayasa'nın 28. ve 5187 sayılı Basın Yasası'nın 3. maddesinde ifadesini bulan basının haber verme hakkının gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık unsurları ile sınırlı olduğu belirtilmiştir.

Medyaya yansıdığı şekli ile haberlerin nasıl oluşturulduğu artık kamuoyunun da malumudur. Yapılan yayının basın ilkeleri doğrultusunda yapıldığının kabulü için haberin salt toplumun yararı gözetilerek yapılmış olması gerekir. Toplumun çıkarı dışında hiçbir kişisel çıkar, gerçeklerin yanlış olarak sunulmasına neden olmamalıdır. Haber olduğu biçimi ile verilmeli ve kişisel katkı yer almamalıdır.

Hal böyle iken, hiçbir gerçekliği olmayan gizem süsü verilmiş haber başlıkları ve yorumlarınız ile suçlu isnat etmek en masum ifadesiyle insafsızlıktır. İzah edilen nedenlerle, yasal haklarımız saklı kalmak üzere, haber metnin anılan konulardan arındırılarak düzeltilmesini, iş bu tekzip yazımızında yine web sayfanızda aynı şekilde yayınlanmasını, mesleğimiz, Oda ve Birliğimiz hakkında gerçekdışı beyanlar içeren bu tür haber ve yorumlarınızı tekzip eder ve gerçek dışı iddialarla haber yapılması anlayışından vazgeçilmesini ihtaren bildiririz.

Ekleme Tarihi : 20.02.2020 Görüntülenme Sayısı : 102888

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz