2020 yılı için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye vb. belge düzenlemelerinde geçiş şartları, mükelleflerin kullanım limit ve zorunlulukları 19 Ekim tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu ile yeniden düzenlendi. 

Bu kanun kapsamında optisyenlik müesseselerini ilgilendiren kısımları bilgilerinize sunarız.

E-Fatura Nedir? Elektronik fatura mükellefi olan işletmeler arasında elektronik ortamda hazırlanan ve yine elektronik olarak gönderilen faturadır. E-Faturanın kağıt çıktısı alınmaz. Gelir İdaresi Başkanlığının sunucuları ile gönderilir ve alınır.

E-Arşiv Nedir? Elektronik fatura mükellefi olmayan işletmeler ile kişilere elektronik ortamda fatura gönderilmesine ve saklanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır. Gelir İdaresi Başkanlığına sadece arşivlenen e-arşiv faturalarının raporlaması yapılır.

Mali mühür nedir? 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısıdır. En kısa tanımıyla; bir firmanın sahip olduğu kaşenin, elektronik forma dönüştürülmesidir.

Zaman Damgası Nedir? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlandığı üzere; elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıttır.

Uygulama:

1- 2020 Yılında E-Fatura Zorunluluğu Olan Mükellefler

2018 veya sonraki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2- E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura kullanma mecburiyeti olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek olan vergiler dahil toplamı 30 bin TL, (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL) olan faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

3- E-Fatura kapsamında olmayan mükellefler;

Müesseselerimiz tarafından 01/01/2020 tarihinden itibaren satış yaptığınız vergi mükelleflerine, düzenleyeceğiniz fatura tutarı KDV dahil 5.000,00 TL'yi aştığı takdirde, faturanın kullandığınız fatura cildinden kağıt olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır.  (5.000,00 TL altı faturalar normal fatura cildinden düzenlenecektir.) 

Müesseselerimiz tarafından 01/01/2020 tarihinden itibaren satış yaptığınız vergi mükellefi olmayan kişilere düzenleyeceğiniz fatura tutarı KDV dahil 30.000,00 TL'yi aştığı takdirde, faturanın her zaman kullandığınız fatura cildinden kağıt olarak düzenlenmesi yasaklanmıştır.

 

SGK’na düzenleyeceğimiz faturalarda KDV dahil  5.000TL üzeri fatura ise E-Arşiv fatura düzenlenmesi  gerekmektedir. Gelir idaresi Başkanlığı portalı üzerinden ÜCRETSİZ E-Arşiv uygulaması aracılığı ile düzenlenebilir. Örnek olarak hazırladığımız Fatura videosu EK’tedir.

Bilgilerinize,

Ekleme Tarihi : 30.01.2020 Görüntülenme Sayısı : 117657

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz