Değerli Üye Meslektaşlarımız 

Bilindiği üzere Kamu Kurumu niteliğinde Birlik - Oda olmamız sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 73 üncü maddesi 13 üncü bendinde yer alan " Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ile yapılan protokollere dayalı sözleşmeler hariç olmak üzere " denilmesi sebebiyle ilgili mevzuat işaret edilerek Birliğimiz ile 3 EKİM 2019 tarihinde EK' te yer alan yazışma yapılarak üyelerimizin yasal haklarının sağlanması ve tesis edilmesini talep etmiştik.  

Ancak Birlik tarafından bugüne kadar maalesef gerekli aksiyonun alınamadığı çok açık ve nettir. 

İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası yönetim kurulu olarak siz değerli üye meslektaşlarımızın Kanundan doğan haklarımız ile ilgili gerekli hukuki mücadelemiz yarından itibaren başlatılacaktır.

Siz değerli üye meslektaşlarımızın web sayfamızdan anılan konuya ilişkin duyuru yapılana kadar bir işlem yapılmamasını rica ederiz.

Bilgilerinize 

Birliğe 3 Ekim 2019 tarihinde yazdığımız yazı :

SGK Duyurusu :

Ekleme Tarihi : 30.12.2019 Görüntülenme Sayısı : 216837

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz