Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere 29.08.2019 tarihinde İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası ( İstanbul – Tekirdağ – Edirne – Kırklareli ), İstanbul Merkez olmak üzere resmî gazetede yayımlanarak tüzel kişilik  kazanan kamu kurumu niteliğinde odamız resmî işlemleri tamamlanarak üye kaydı gerçekleştirebilecek duruma gelmiştir.

İstanbul – Edirne - Tekirdağ – Kırklareli illerinde faaliyet gösteren optisyenlik müessesesi mesul müdürleri ve personel çalışma belgesine sahip optisyen / gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişilerin 3 ( üç ) ay içerisinde odaya üye olmaları zorunludur. Üyelik için istenilen belgeler ve yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir ;

Optisyen-Gözlükçüler Odasına Üye Olmak İçin İstenilen Belgeler ;

1-) Dilekçe ( Üyeliğe Giriş Fişi ve Dilekçe odadan temin edilecektir. Kadın üyeler kayıt işlemlerinde, soyadlarının yanı sıra var ise eski soy adlarını ayrıca belirteceklerdir. ),

Dilekçe için tıklayın.

2-) T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının Fotokopisi,  

3-) Optisyenlik Diploması Fotokopisi ( oda tarafından  “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

4-) Gözlükçülük Ruhsatnamesi Fotokopisi ( oda tarafından  “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

5-) Göz Hastalıkları Uzmanı üye olacak ise;

  1. Göz Hastalıkları Uzmanlık Belgesi ( noter tasdikli sureti ),
  2. Tabiplik mesleğini icra etmediğine ilişkin kayıtlı olduğu tabipler odasından alınmış olan belgenin aslı,

6-) Özgeçmiş ( Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişinin mesleki öğrenim, kurs, seminer faaliyetleri ve fiilen meslek icra ettiği devreleri ayrı ayrı gösteren mesleki geçmiş Bilgileri ile vermek istediği şahsi bilgiler ),

7-) Altı (6) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. ),

8-) Adli Sicil Beyanı ( E-Devlet sisteminden alınan Adli Sicil Belgesine el yazısı ile “ Optisyen-Gözlükçüler odasına kaydolmak bakımından 5443 sayılı Kanuna ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğine göre üyeliğe engel teşkil eden mahkumiyetimin veya meslekten yasaklama cezamın bulunmadığını beyan ederim. “ şeklinde olacak, mahkumiyet veya yasaklama cezası var ise, buna dair karar ve sair belge de eklenecektir. Bu beyanın gerçeğe aykırılığı halinde, ilgililer Türk Ceza Kanununa göre sorumluluğu saklıdır. )

9-) İkametgah Belgesi ( Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya E Devlet uygulamasından alınabilir. Herhangi bir sebeple mesleğini icra etmemekte olan meslek mensubu, ikametgahlarını teyit etmek üzere ikamet ettiği yerin mülkiyetinin kendisine, eşine, çoçuklarına veya birinci derece kan hısımlarına ait olduğunu gösteren tapu senedi veya kiracı olunan hallerde taraf olduğu kira sözleşmesini istenilen belgelere ekleyecektir. Yönetmelik 55/3 ),

10-) İmza Sirküleri/Beyanı ( Odaya kayıt için gerekli istenilen evrakları oda yetkilisi huzurunda imzalanması halinde istemmeyecektir. Belgeleri ve üyelik işlemleri kendi dışında bir başkası tarafından gerçekleştirilecek ise imza sirküleri/Beyanı Fotokopisi eklenecektir. ),

11-)  Oda Giriş ve Yıllık Aidat Ücretlerinin ödendi dekontu ( Odaya Giriş Aidatı 1174,80-TL + 2019 Yılı %50 ( yarısı ) Yıllık Üyelik Aidatı 587,40 TL = Toplam 1,762.20 TL ),

12-) Faaliyette Bulunan Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişi adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi “ Fotokopisi ( oda tarafından “ Aslı Gibidir “ onayı yapılıp dilekçeye eklenecektir. ),

13-) Mesul Müdür (Optisyen/Gözlükçü ) dışındakiler  Personel Çalışma Belgesi Fotokopisi ekleyecektir.

Aidat ve Üyelik Ücreti Yatırılacak Banka Bilgileri;

T. C. Ziraat Bankası

Şube Kodu : 2703

Hesap No: 90405260-5001

IBan : TR11 0001 0027 0390 4052 6050 01

Hesap Sahibi : 1. Bölge İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası

Halk Bankası 219 Çankaya Şubesi

Hesap No : 16000058

IBan : TR58 0001 2009 2190 0016 0000 58

2020 Yılı Odaya Giriş Aidatı 1,221.80-TL

2020 Yılı Yıllık Üyelik Aidatı 1,221.80 TL

Toplam 2,443.60 TL ),

Halkbank ile yapılan anlaşma gereği Halk bankası Paraf Kredi Kartına vade farksız 4 taksit yapılacaktır.

Paraf Kartı olmayan meslektaşlarımıza Halk bankası tarafından 3.000,00? (üçbinlira) limitli Kredi Kartı çıkartmada kolaylık sağlanacak.

Açıklama kısmına Optisyen/Gözlükçünün T.C. Kimlik Numarası ve İsmi Yazılacak.

Üyelik işlemleri mesai saatleri içerisinde Doğubank İşhanında bulunan Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği ( Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi Doğubank İşhanı Kat :5 No: 504 Sirkeci-Fatih / İstanbul ) merkezinde gerçekleştirilecektir.

Belgelerin eksiksiz olarak hazırlanıp belirtilen süre içersinde ( 29.08.2019 tarihinden itibaren 3 ( üç) ay ) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu

Ekleme Tarihi : 13.09.2019 Görüntülenme Sayısı : 232603

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz