Bilindiği üzere 22.06.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna  7063 sayılı Kanun ile eklenen geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne dayanılarak Birliğimizce hazırlanmış bulunan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş; mezkûr geçici 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 30-31.05.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı karar ile, Ülkemizde 20 bölgede faaliyet gösterecek optisyen-gözlükçüler odaları kurulmuştur.

             Değerli meslektaşlarımız,

Oda ve Birlik ile ilgili sıkça sorulan sorular ( SSS ) dan derlediğimiz bilgilendirme soru cevap şeklinde açıklamaya çalışacağız.

 • İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası kuruldu mu?

            Evet. Yasa gereği kurulan “Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin” vermiş olduğu kurucu yönetim Kurulu başkanlığı yetkisiyle İstanbul ilimizde Sayın. Turgut VARDİ başkanlığında  “I. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası”  çalışmalarına 29.08.2019 tarihinde başlamıştır.

 • Kurucu odamızın yönetim kurulları nelerdir ve kimlerden oluşur?

           Yapılan toplantılarda Kurucu Yönetim Kurulları aşağıda ki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu                                                      :

Başkan Sayın Turgut VARDİ

Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim DİL

Genel Sekreter Sayın Ramazan ÖZMUTLU

Sayman Sayın Zeynel ÇAKIRLAR

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlker AYAZ

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri UZUN

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Peyami ÇAKAR

Disiplin Kurulu                                                        :

Atilla ERDEM

Emin CANGİR

Nurettin ÇALIŞKANTÜRK

Orhan KÜRELİ

Numan HOCAOĞLU

Denetleme Kurulu                       ______                :

Viktor ZAKO

Şahap Sabri TUZAL

Fuat VARDİ

 • Bu yöneticiler hangi yöntem ile belli oldu ? Veya bu kişileri kim seçti ?

17 Mart 2019 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kurucu Birlik Genel Kurul Toplantısı sonrası seçilen Kurucu Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu Tebliği gereği ilinde 100 ve üzeri faaliyette bulunan Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişinin bulunduğu illerin 15 gün içerisinde müracaat etmesi gerektiğini içeren duyuruya istinaden İstanbul ilinde çalışmaları başından beri takip eden ve Birlik yönetim kurulu üyesi Sayın Turgut VARDİ tarafından mevcut yöneticilerimizin isimlerinin yazılı olduğu liste ile müracaat edildi. Bu liste olduğu gibi Kurucu Üye olarak görev verildi.

 • Hangi illerdeki Optisyen-Gözlükçüler İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odasına kayıt olacak?

İstanbul merkez olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerindeki Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip  meslektaşlarımız “ I.  Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odasına” kayıt olacaklardır.

 • Bağlı olduğu ilden başka yere oda kaydı yaptırabilir miyim?

Hayır. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Resmî Gazetede yayımlanan odalara kayıt yaptırmak zorundalar.

 • Odaya son kayıt tarihi ne zaman?

Yasa gereği kurucu odaların resmî gazetede yayımlandığı 29.08.2019 tarih itibarı ile  90 gün ( 3 ay ) , yani 29.11.2019 Cuma, saat 17:00 son kayıt günüdür.

 • Odaya kayıt olmak zorunda mıyız ?olmazsak ne olur?

Optisyenlik Hakkında Kanun gereği optisyenlik mesleğini icra eden Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip Mesul Müdürlerin ve Personel Çalışma Belgesiyle çalışan ikinci  Optisyen/Gözlükçüler odaya kayıt olmak zorundadır.  Son gün 29.11.2019 tarihine kadar kayıt olmayan mesul müdürlerin “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi” ve ikinci Optisyen / Gözlükçü için var olan “ Personel Çalışma Belgesi” , il sağlık müdürlükleri tarafından iptal olup, SGK sözleşmeleri fesih edilir ve hiçbir şekilde mesleklerini icra edemez duruma gelirler.

 • Biz şirketiz, başka odaya kaydımız var,  yine de kayıt yaptırmak zorunda mıyız ?

Kanun gereği Optisyen/Gözlükçüler odasına Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişi üye olmak zorundadır. Sermaye şirketleri ( limited, anonim ve adi ortaklı şirketler )  tüzel kişiliğe sahiptir. Bu şirketlerde mesul müdürlük yapan ve personel çalışma belgesi bulunan Optisyen / Gözlükçü ünvanına sahip gerçek kişiler üye olmak zorundadır.

 • Biz şahıs firmasıyız, muhtelif esnaflar odasına kayıtlıyız, yine de kayıt yaptırmak zorunda mıyız?

Evet. Optisyen/Gözlğkçüler odaları kamu kurumu niteliğinde odadır. Diğer muhtelif isimlerdeki esnaf odalarına üyelikleri bulunanlarda odamıza üye olmak zorundadır. Diğer esnaf odalarına üyeliklerinizin son bulması veya devam etmesi şahsınızın kararıdır.

 • Odaya kimler üye olabilir?

            Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun gereği mesleğini icra eden optisyen/gözlükçü ünvanına sahip mesul müdürler ve aynı ünvana sahip personel çalışma belgesi bulunanlar odaya üye olur. Mesul  müdür ile çalışan müessese sahipleri  üye olamaz, odaya yalnız çalıştırdığı Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olanlar üye olur.

 • Bir optisyenlik müessesesinde personel çalışma belgesi ile çalışan ikinci Optisyen/Gözlükçü  var ise üye olmak zorunda mı ?

Evet. Çalışan tüm Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olan kişiler odaya üye olmak zorundalar.

 • Bir ve birden fazla  şubesi olan müesseselerde her şubenin mesul müdürü üye olmak zorunda mı?

Evet. İster şirket ister şahıs firması olsun Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip olan ve adına belge ( Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi / Personel Çalışma Belgesi ) düzenlenenler odaya üye olmak zorundadır.

 • Oda kayıt ücreti nelerden oluşur ?

Odaya Kayıt Ücretleri: Odaya Giriş Ücreti (bir aidat bedeli) + Yıllık Aidat

 • 2019 yılı sonuna yaklaştık bu yılda aidat alınacak mı ?

 Yasa ve yönetmelik gereği bu yıl ile sınırlı olmak üzere yıllık aidatın yarısı (%50 ) ve odaya giriş ücreti ödenecektir.

 • Oda aidatı nasıl hesaplanıyor ?

Oda Aidatının Hesaplaması, yönetmeliğimize göre şöyle yapılmaktadır:

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı Maaş Katsayılarının Toplamının 500 ile çarpımı sonucu çıkan rakamdır. Odaya giriş ücreti ve aidat hesaplamaları kanun koyucu tarafından belirlenir. Biz temsilcilerin belirlediği bir meblağ değildir.

 • 2019 yılı aidat ne kadar olacak ?

2019 Yılı için aidat hesaplaması aşağıdadır              :

Memur Maaş Aylık Katsayısı             : 0,138459

Memuriyet Taban Aylık Katsayısı      : 2,167248

Yan Ödeme Katsayısı                        : 0,04391

Katsayılar Toplamı                             : 2,349617

Yıllık Aidat=Katsayılar Toplamı X 500 = 2,349617 X 500 = 1174,80?

 • Oda kaydı sırasında toplam ne kadar ücret alınacak ?

Buna göre kayıt sırasında alınacak ücretler;

Oda Giriş Ücreti.                   = 1174,80 TL

2019 yılına özel yarım aidat =   587,40 TL

Toplam.                                 = 1762,20 TL

 • Kayıt ücretini veya aidat ücretini ödeme şekli nedir?

Kayıt ücreti ile aidat ücreti kayıt sırasında alınır. Ödeme nakit, kredi kartı veya havale şeklinde olabilir.

 • Ödemeyi taksitle yapabiliyor muyuz ?

Yasa gereği oda giriş ve aidat ücretlerine taksitlendirme yapılamamaktadır.

 • Bir sonraki yılın aidat ücreti ne kadar ve ne zaman ?

Bir sonraki yılın aidat ücreti Ocak ayında yayınlanacak maaş katsayılarının toplamının 500 katı olacak. Bundan sonraki yıllarda aidatlar Şubat ayı içinde alınacaktır.

 • Oda Genel Kurulu ne zaman ?

  Üye kayıt işlemleri için tamamlanması için  belirlenen son günden sonra (29.11.2019) bir ay içerisinde Birlik tarafından belirlenecek olan takvimde tüm odalar 2 yıl görev yapacak yöneticilerinin seçimini yapacağı Genel Kurul toplantısını yapacaktır.
   
 • S22)    Genel Kurul Toplantısına katılmazsak ne olur ?

            Genel Kurula katılmamanın cezası 6643 sayılı kanunun 8. maddesine göre 1 (bir) aidat bedelidir.

 • Oda yönetiminde ki kişilerde aidat verecek mi ?

Evet. Oda yönetimindeki herkes aidat verecek.

 • Oda hangi günler ve kaç saat hizmet verecek ?

Resmi Tatiller ile Cumartesi-Pazar günleri hizmet vermeyecek. Onun dışında kesintisiz günde 8 saat hizmet verecektir.

 • Kesintisiz hizmet neden gerekli ve nasıl sağlanacak ?

Odamız kamu kurumu niteliğinde oda olduğundan protokolde yer alır. Yani resmî kurum niteliğindedir. Yöneticileri de kamu personeli niteliğindedir. Odamız üyelerine olduğu kadar devlet kurumlarına da bağlı çalışacak ve hizmet edecek.

Özet                                                                                                                          :

 • Odaya Gözlükçülük Ruhsatnamesine veya Optisyenlik Diplomasına haiz kişiler üye olabilir.
 • Bu kişiler mesleklerini icra ediyorlarsa odaya kayıt zorunluluğu vardır.
 • Mesleklerini icra etmeyenler için böyle bir zorunluluk yoktur.
 • Genel Kurula katılmamanın cezası 1 aidat ücretidir.

Odaya Son Kayıt Tarihi:        29.11.2019

Toplam Kayıt Ücretleri:         1762,20 ?

Ödeme Şekli:              Nakit, Kredi Kartı Tek Çekim veya Havale/EFT

Dekont Açıklaması:    Mesul Müdür T.C. No  -  Ad ve Soyadı

Ekleme Tarihi : 25.09.2019 Görüntülenme Sayısı : 242041

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz