Değerli Üye Meslektaşlarımız,

Uluslararası bir salgın olarak tanımlanan Koronavirüs  ( COVID-19 )  pandemisi nedeniyle başta siz değerli üye meslektaşlarımız, diğer meslek grupları, halkımız, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere ilk vakanın görüldüğü günden beri gösterilen üstün gayretler sonucunda Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan 11 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile “ Kontrollü Sosyal Hayat “ uygulamasına geçilecektir.

Hem psikolojik hem de ekonomik olan bu zorlu süreci ülkece ve sektörel olarak hep birlikte atlatmaya çalıştığımız bugünlerde sosyal medya üzerinden ve bazı internet siteleri aracılığı ile Antalya Optisyen – Gözlükçüler Odası Başkanlığınca başlatılan “ Varilüx Cam Kampanyası” konulu Kamu Sağlık Çalışanlarına 1 Haziran Optisyen-Gözlükçüler Gününe kadar geçerli olmak üzere Punto Optik A.Ş. isimli üretici firmaya ait “  Fujima Felix marka üst düzey progresif 1,5 – 1,56 – 1,61 indeksli organik süper hidrofobik ET “ kampanyalı ÜCRETSİZ cam dağıtımı yapılacağı, işlemin gerçekleştirilebilmesi için Kamu Sağlık Çalışanlarına ait kimlik kartı bilgileri ve reçete fotokopisinin yine ilgili firmanın WhatsApp hattı üzerinden gönderileceği bilgisi paylaşılmıştır.

Bilindiği üzere optisyenlik müesseselerimiz mesul müdürlerince göz hastalıkları uzmanı tarafından hasta adına düzenlenen reçete ile müracaat edilmesi halinde, hastanın onayı sonrası ancak reçete kayıt defterine kayıt işlemi akabinde hizmet sunumu gerçekleştirilmektedirler. Gözlük camı, gözlük çerçevesi, her türlü lens, lens solüsyonu, teleskopik gözlük vb optik ürünlerin 6 Temmuz 2012 tarihinden beri Tıbbi Cihaz olarak TİTUBB kaydı, 9 Eylül 2017 tarihi itibarı ile de ÜTS kaydı yapılmaktadır. 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Reklam, Tanıtım ve Satış Yönetmeliği hükümleri gereği geri ödeme kapsamında bulunan ve reçete edilen “ Tıbbi Cihazların “  internette dahil her türlü mecrada satışı, tanıtımı ve reklamı yapılması 15 Mayıs 2014 tarihi itibarı ile Kanun koyucu tarafından yasaklanmış olup yine mezkur mevzuat hükümlerince cezai işlemleri bulunmaktadır.

Odalarımız ve Birliğimizin kuruluşuna vesile olan Anayasamızın 135 inci maddesi, Kamu Kurumu niteliğinde Oda ve Birliğimizin optisyenlik ve gözlükçülük mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin umumi menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere ve meslek disiplini ve ahlâkını koruyup hakim kılmak üzere varolan tüzel kişiliğe sahip olduğu ve Türk Optisyen – Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği 95 inci maddesince “ Kamu Görevlisi Gibi Hareket Etme “ başlığı altında yer alan sorumluluğumuz ve görevimiz de unutulmamalıdır.

Bu bağlamda;

IV.Bölge Antalya Optisyen - Gözlükçüler Odası Başkanlığınca 1 Haziran Optisyen-Gözlükçüler Gününe kadar geçerli olmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığınca Tıbbi Cihaz olarak tarif edilen ve kayıt altında bulunan, Tıbbi Cihaz Satış ve Yetki Belgesine sahip üretici bir firmanın belirli isimde ve özelliklerindeki farklı indeksli camlarının Kamu Sağlık Çalışanları ile sınırlı sayıda kişilere Ücretsiz olarak dağıtılmasının yukarıda kısaca açıkladığımız mevzuat çerçevesinde yasal altyapısı ve/veya hukuki karşılığı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan paylaşılan resmi yazışma içeriğinde de tekrar edilen Kamu Sağlık Çalışanlarına ait kimlik kartı bilgilerinin ve reçete fotokopilerinin kampanyayı üstlenici firmaya ait WhatsApp hattı üzerinden gönderilmesi de 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) kapsamına optisyenlik müesseseleri mesul müdürlerinin muaf olmadığı, hukuki sorumluluğun yine müessese mesul müdürleri üzerinde olduğuda bilinmelidir.

Sonuç olarak sınırlı zaman içerisinde COVID -19 pandemisinde olağanüstü çalışma ve mesaileri ile sağlık ordumuz haline dönüşen dostlarımız, Kamu Sağlık Çalışanları için oluşturulan kampanyanın tek bir firma ve tek bir ürünün  ÜCRETSİZ olarak sunulması, mezkur mevzuat kapsamında mesul müdürlerimizin sorumluluğunda bulunan optisyenlik müesseselerinin bu ve benzeri hukuki karşılığı bulunmayan durumlar ile karşı karşıya bırakılmaları uygun görülmemektedir.

Kamu Kurumu niteliğinde Odalarımızın ve Birliğimizin kuruluşuna Anayasal güç olan 135 inci maddesi gereği optisyenlik ve gözlükçülük mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin umumi menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere ve meslek disiplini ve ahlâkını koruyup hakim kılmak üzere varolan tüzel kişiliğe sahip olduğumuz bilinci ve biz yöneticilerin yasal sorumlulukları çerçevesinde hareket etme mecburiyetimiz olduğu bilinci ile I. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası ( İstanbul merkez olmak üzere Edirne-Tekirdağ-Kırklareli İlleri ) olarak, her ne kadar kulağa hoş gelse bile, hukuki karşılığı bulunmayan iş ve işlemlerde bulunmayacağımızı, siz değerli üye meslektaşlarımızın mesleki sorumluluk ve görevlerinin gereği olarak ve biz yöneticilerin de dün olduğu gibi her zaman yasal düzenlemelere bağlı kalacağını, üyemiz  Optisyen- Gözlükçü Kamuoyu ile paylaşıyoruz.

I. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası MYK

Ekleme Tarihi : 08.05.2020 Görüntülenme Sayısı : 30633

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz