Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Yönetimi olarak optisyenlerin istihdamı hakkında daha önce yapılmış çalışmalarımız meyvesini veriyor. 

 

Bakanlık Merkez, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptığımız çalışmalar bugün sonuca ulaşıyor. 

 

Hastaneler az sayıda da olsa optisyen ilanlarına çıkmaya başladı. En son 2019 Ekim ayında Afyon Karahisar Üniversite Hastanesinden sonra bugün 10 Nisan 2020'de  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi optisyen ilanına çıktı. Başvuracak optisyenlerimize duyurulur.

 

Başvuracak Adaylarda Aranacak Genel Şartlar,

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Optisyenlik Pogramından mezun olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak SGK prim veya çalışma belgesi ile belgelendirmek.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

3- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

6- 2018 KPSS P93 (B) Önlisans puan türünden puan almış olmak.

 

 

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

> Adayların http://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

> Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi kabul edilmeyecektir.

> Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.

> Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

> Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

> Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde yapılabilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversite Personel Daire Başkanlığı'nın (http://personel.comu.edu.tr/) web adresinden ilan edilecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asil hakkı kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

İlan ile alakalı sorular için: 

İlknur DEMİR - ilknurdemir@comu.edu.tr

İrfan Ekrem ULUTÜRK-ieuluturk@comu.edu.tr

Ekleme Tarihi : 11.04.2020 Görüntülenme Sayısı : 47690

SOSYAL MEDYA

BÜLTENE ABONE OL

Basında Biz